PROVAZ

PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu – od teorie k praxi

 

Hlavní řešitel

logo IVB

  

   Partneři

UK logo

 

up logo

jcu logo

logo daphne

Přihlášení

free counters

Workshopy, kurzy, konference, semináře a stáže organizované žadatelem a partnery - Klíčová aktivita 4

 

Terénní stanice Mohelno bude nadále využívána pro organizaci workshopů a terénních cvičení v rámci KA4 (financování bude probíhat především z rozpočtu jednotlivých garantujících fakult, nicméně pronájem stanice bude nízký a bude pokrývat pouze provozní náklady). V rámci KA4 budou zorganizovány tři terénní cvičení. Na jaře 2015 proběhne ornitologické cvičení. V dalších letech se pak uskuteční dvě cvičení zaměřené na faunu okolí Mohelenské hadcové stepi a botaniku. Před Zoologickými dny pak bude zorganizován jednodenní seminář na aktuální téma (např. využití NGS v praxi).

 

Ceník pro provazácké akce:

80kč/osoba/noc, 1500kč/noc, mimo topnou sezónu (120 pro ostatní)

120kč/osoba/noc, 2000kč/osoba/noc v topné sezóně (160 pro ostatní)

 

1. Monitorovací období udržitelnosti projektu Provaz 1. 7. 2014 - 30. 6. 2015:

 

V rámci KA4 proběhl 11. 2. 2015 Před Zoologickými dny jednodenní předkonferenční workshop na téma: Sekvenování nové generace a jeho aplikace v zoologickém, ekologickém a evolučním výzkumu (lektor: Dagmar Čížková, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.) a Theory of statistical methods for ecological niche modeling + practicalities about general assumptions, methods and tools (lektor: Borja Jiménez-Alfaro, Ústav botaniky a zoologie PřF MU v Brně). Celkem se workshopu zúčastnilo 17 studentů. Na jaře 2015 (od 26. 4. – 28. 4. 2015) proběhlo na terénní stanici Mohelský mlýn ornitologické cvičení. Tohoto cvičení se zúčastnilo celkem 14 studentů. Cvičení vedl Peter Adamik a Vojtěch Brlík z PřF UP. V květnu se na Mohelském mlýně následně konaly dvě terénní cvičení. Od 22. 5. – 24. 5. 2015 zde proběhlo behaviorální cvičení, kterého se zúčastnilo celkem 22 lidí. Od 25. 5. – 29. 5. 2015 pak na mlýně proběhlo geobotanické cvičení, kterého se zúčastnilo 5 studentů PřF MU.

 

 

Pozvánka na Zoologické dny 2017

Termín: "Zoologické dny 2017" se uskuteční ve dnech 9. a 10. února 2017

Předkonferenční workshop: Den před vlastní konferencí proběhne v přednáškové místnosti na Ústavu biologie obratlovců AV ČR (Brno-Pisárky, Květná 8) workshop zaměřený na analýzu a interpretaci biologických dat, zejména analýzu struktury společenstev v prostředí R. Bližší informace na webu: http://zoo.ivb.cz/. Workshop je primárně určen studentům pre- a postgraduálního studia, ale je otevřen i dalším zájemcům.

Zpráva o průběhu ornitologického cvičení

Ornitologické cvičení pro studenty VŠ proběhlo na Mohelském mlýně od 5. - 7. 5. 2016. Cvičení se celkem zúčastnilo 16 lidí z 5ti různých institucí. Během cvičení se studenti mohli seznámit s místními druhy ptáků např. krutihlavem obecným, hýlem obecným, červenkou obecnou, sýkorkou modřinkou nebo kosem černým. Studenti poznávali ptáky po hlase a rovněž pozorováním pomocí dalekohledů. Večer pak zazněly přednášky na téma co obnásší terénní ornitologie a jak se monitoruje migrace ptáků. Lektory kurzu byl Vojta Brlík a Peter Adamik z PřF UP.

Zpráva o průběhu NGS workshopu BIOM Spring camp

Od 17. - 21. 4. 2016 se na detašovaném pracovišti ÚBO ve Studenci a na terénní stanici Mohelský mlýn konal workshop BIOM Spring Camp na využití NGS metod při ochranářské biologii. Studenti měli možnost se pod vedením zkušených lektorů ze zahraničí (např. Stuart Baird, Reto Burri, Sophie Gryseels, Mcihael Matschiner, Emiliano Trucchi, Alexander Suh, Pierre Taberlet, ...) i ČR (např. Dagmar Čížková, Jakub Kreisinger, Luboš Piálek, ...) vyzkoušet některé analýzy (např. metabarcoding, Radseq, apod.). Součástí workshopu byly i přednášky příkladových studií využití NGS metod při ochranářské praxi např: využití Metbarcodingu, kterou studentům přednesl Pierre Taberlet. Ubytování studentů bylo zprostředkováno na terénní stanici Mohelský mlýn. Akce se celkem zúčastnilo 46 lidí.

Hledej

Archiv clanku

Seznam článků v kategorii