PROVAZ

PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu – od teorie k praxi

 

Hlavní řešitel

logo IVB

  

   Partneři

UK logo

 

up logo

jcu logo

logo daphne

Přihlášení

free counters
Filtrovat
  • O projektu

    PROVAZ: PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu - od teorie k praxi  je společným projektem pěti organizací, které se zabývají zoologickým výzkumem a aplikací jeho poznatků v praktické ochraně přírody. Projekt vznikl pod patronátem Ústavu biologie obratlovců Akademie Věd ČR a podílí se něm tři přírodovědecké fakulty významných českých univerzit (Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci a  Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích). Kromě těchto státem zřizovaných výzkumných a vzdělávacích organizací je partnerem projektu také občanské sdružení Daphne ČR, Institut aplikované ekologie, které se zabývá výzkumem, osvětou a poradenstvím v oblasti ekologie a zemědělství. Předpokladem projektu je, že v České republice je ustanoven jak kvalitní zoologický výzkum zaměřený na ochranu přírody, tak i orgány státní správy a neziskové organizace, jejichž posláním je praktickou ochranu přírody naplňovat. Smyslem projektu je propojení těchto dvou často vzájemně oddělených oblastí. V praktické rovině jde o vzájemné předávání výsledků výzkumu, zkušeností a požadavků, především formou přednášek, seminářů a terénních exkurzí. Důležitou součástí projektu je také začlenění tohoto integrovaného přístupu do vzdělávacího systému vysokých škol a vzdělávání studentů prostřednictvím stáží a konferencí v ČR i v dalších zemích EU.  Projekt je financován z Evropského sociálního fondu skrze Operační program Vzdělávání pro kokurenceschopnost a ze státního rozpočtu.