PROVAZ

PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu – od teorie k praxi

 

Hlavní řešitel

logo IVB

  

   Partneři

UK logo

 

up logo

jcu logo

logo daphne

Přihlášení

free counters

Grant office - Klíčová aktivita 5

V rámci této klíčové aktivity bude na instituci žadatele, tzn. na Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.  zřízena projektová kancelář "Grant office". Nutnost vzniku projektové kanceláře se odvíjí od velkého počtu rozličných zdrojů financování projektů VaV, zaměřených na zoologii a ochranu přírody, které jsou v současné době k dispozici. S rozvojem dotačních programů souvisí také zvýšené nároky na přípravu a administrativu projektů. Dosud zodpovídali za všechny stránky přípravy projektů vědečtí pracovníci UBO, což však nebylo příliš efektivní. Vědečtí pracovníci často nejsou dostatečně informováni o možnostech podávání projektů a snaha o průběžné sebevzdělávání v této oblasti je časově velmi náročná a často jde na úkor vědecké práce. Hlavní pracovní náplní projektové kanceláře proto bude získávání informací o aktuálních možnostech financování projektů VaV, především o aktuálně vypisovaných výzvách a podmínkách, za kterých je možno o projekty žádat. Prakticky půjde především o návštěvu seminářů pořádaných na tato témata a práci s internetovými zdroji. Takto načerpané informace pak bude projektová kancelář předávat formou seminářů a konzultací pracovníkům UBO.

Grant office news

Zájemci o zasílání grant office news na mail prosím kontaktujte Mgr. Olgu Růžičkovou: .Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Přehled grantů

GO zpracovala přehlednou tabulku s grantovými a stipendijními příležitostmi, která je rozčleněná dle kategorií  - mladí vědci, granty obecně, ornitologie, ochrana přírody a NNO a zemědělství. Jedná se o kompilát titulů nashromážděných za dobu fungování Grant Office projektu Provaz, s aktualizovanými informacemi k březnu/dubnu 2014. 
Tabulku najdete zde.