Přehled grantů

GO zpracovala přehlednou tabulku s grantovými a stipendijními příležitostmi, která je rozčleněná dle kategorií  - mladí vědci, granty obecně, ornitologie, ochrana přírody a NNO a zemědělství. Jedná se o kompilát titulů nashromážděných za dobu fungování Grant Office projektu Provaz, s aktualizovanými informacemi k březnu/dubnu 2014. 
Tabulku najdete zde.