Seminář GO: 7. RÁMCOVÝ PROGRAM PRO VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ (7. RP)

Dne 21. 3. 2012 se v Brně konal seminář s názvem "7. RÁMCOVÝ PROGRAM pro výzkum a technologický rozvoj (7. RP)". Cílem semináře bylo seznámit účastníky se 7. rámcovým programem a aktuálními výzvami, ze kterých je možno čerpat finanční podporu. Semináře se zúčastnilo 13 vědeckých pracovníků z Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.

Prezentaci můžete naleznout zde.