PROVAZ

PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu – od teorie k praxi

 

Hlavní řešitel

logo IVB

  

   Partneři

UK logo

 

up logo

jcu logo

logo daphne

Přihlášení

free counters

Účast na konferenci Kateřina Ondrušová

Studentka Kateřina Ondrušová se zúčastnila konference 9th Conference of the European Ornithologists' Union konané v Norwichi (UK). Konference probíhala ve dnech 27. – 31. 8. 2013 a konala se na půdě místní univerzity (UEA –The University of East Anglia). Konference byla zaštítěna mnoha ornitologickými organizacemi: British Ornithologists’ Union, British Trust for Ornithology, Edward Grey Institute a Royal Society for Protection of Birds (RSPB). Více než 350 oficiálních delegátů si vybíralo z nabídky plenárních přednášek, symposií a posterových prezentací. Celkem zaznělo 6 obsáhlých plenárních přednášek na různá témata (např. Tim Birkhead (United Kingdom): British ornithology.; Leo Fusani (Italy): Proximate and ultimate causes of elaborate courtship behaviour.; Åke Lindström (Sweden): Extreme long-distance avian migration, not least the many recent findings of spectacular flights. aj.) a dále byl program rozdělen do několika symposií (4-5), která se zabývala specifickými tématy, která jsou ornitologicky nejvíce zkoumána, a to především migrace, migrační cesty a strategie, evoluce a morfologie ptáků, klimatické změny, populační dynamika a predace. Celkem zaznělo 114 ústních přednášek (bez plenárních) a bylo odprezentováno okolo 130 posterů. Přestože se jednalo o formálně evropskou konferenci, účast delegátů lze považovat za veskrze mezinárodní a přesahující hranice Evropy. Vedle „tradičních“ zemí starého kontinentu (tj. UK, Německo, Polsko, atd.) přijeli delegáti až z daleké Číny, Turecka, Kanady či Spojených Států. Kromě přednášek, symposií a diskusních kroužků byl pořádán i výlet do nedaleké ptačí rezervace. Delegáti si vybírali ze dvou lokalit (Norfolk - Cley Marshes and Titchwell Marsh; Suffolk - Minsmere and Dunwich Heath), kde se v příjemném prostředí mohli nerušeně oddávat tzv. birwatchingu, tedy pozorování ptáků, které je konkrétně ve Velké Británii velmi oblíbenou volnočasovou aktivitou. Kateřina se konference zúčastnila se svým posterem „Identification of mammalian hair in bird nests“.

Sans titre