Zpráva z konference: Pavlína Opatová

Dne 13. - 14. září se studentka PřF MU Mgr. Pavlína Opatová zúčastnila workshopu v Schefieldu ve Velké Británii. Workshop se konal pod záštitou prof. T. Birkheada, který je jednou z vůdčích osobností výzkumu reprodukce a fertility u ptáků v kontextu behaviorální a evoluční biologie. Akce se zúčastnilo celkem cca 20 vědeckých pracovníků a doktorských studentů. Hlavní náplní workshopu bylo seznámit účastníky s programem CASA (Computer Assisted Sperm Analysis) a s jeho nejnověšími aplikacemi. Během workshopu zaznělo i spoustu přednášek tématicky směrovaných k výzkumu fertility.

sheffield 1sheffield 2