PROVAZ

PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu – od teorie k praxi

 

Hlavní řešitel

logo IVB

  

   Partneři

UK logo

 

up logo

jcu logo

logo daphne

Přihlášení

free counters

Zpráva z konference Cinková

Ivana Cinková se zúčastnila International Conference on Behaviour, Physiology and Genetics of Wildlife v Berlíně. Konferenci pořádal Institute for Zoo and Wildlife Research ve spolupráci s European Association of Zoos and Aquaria ve dnech 18.-21.9. 2013. Konference byla zaměřena především na savce, jak volně žijící, tak chované v zoologických zahradách a mezi hlavními tématy byly: Conservation genetics, Reproduction biology, Conservation biology, Stress and disturbance, Behavioural rhythms a Behavioural Ecology. Na konferenci jsem prezentovala dva postery – jeden o vokální komunikaci nosorožců tuponosých a Cottonových a druhý o olfaktorické komunikaci u nosorožců tuponosých. Celkem bylo na konferenci představeno 118 posterů a zaznělo 94 přednášek v několika sekcích včetně pěti plenárních přednášek.

Hormone analysis courseHormone analysis course Konference