PROVAZ

PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu – od teorie k praxi

 

Hlavní řešitel

logo IVB

  

   Partneři

UK logo

 

up logo

jcu logo

logo daphne

Přihlášení

free counters

Účast na konferenci: CNRS Jacques Monod

Studentka Masarykovy Univerzity zaměstnaná na Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i Mgr. Marta Promerová se 3.-7.8. 2011 zúčastnila konfernece „Coevolutionary arms race between parasite virulence and host immune defense: challenges from state of the art research" organizované v rámci dlouhodobého projektu CNRS Jacques Monod. V rámci konference se z celého světa sešli odborníci na problematiku ko-evoluce hostitele a parazita. Jak je známo, hostitelé se snaží bojovat proti svým parazitům, a ti se naopak neustále pokouší vyhnout imunitní reakci hostitele. Proto jsou paraziti nejrychleji se vyvíjejícími druhy, a imunitní geny vůbec nejvariabilnějšími geny v celém obratlovčím genomu. Toto téma je důležité jak z hlediska epidemiologie, a to včetně člověka, tak i pro ochranu ohrožených druhů. Konference se účastnilo pouze 115 vybraných účastníků, a Mgr. Marta Promerová byla jednou z nich. Všichni účastníci, včetně Marty Promerové, aktivně prezentovali výsledky svých výzkumů formou přednášek a posterů. Náhled posteru M. Promerové z této konference naleznete zde.