PROVAZ

PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu – od teorie k praxi

 

Hlavní řešitel

logo IVB

  

   Partneři

UK logo

 

up logo

jcu logo

logo daphne

Přihlášení

free counters

Účast na konferenci a workshopu: 8th International Conference on Behaviour, Physiology and Genetics of Wildlife

Studenti Masarykovy Univerzity Bc. Tereza Králová a Mgr. Wasim Uddin se zúčastnili konference organizované institucí "Leibnitz Institute for ZOO and Wildlife Research (IZW)", konané 14.-17.9.2011 v Berlíně, Německu. Konference nesla název "8th International Conference on Behaviour, Physiology and Genetics of Wildlife". Konference se zúčastnilo asi 200 vědců a specialistů z různých oblastí zabývajících se volně žijícími i chovanými zvířaty. Program zahrnoval přednášky a postery týkající se různých témat z oblasti výzkumu behaviorální ekologie, stresu a disturbance, reprodukční biologie, ochranářské biologie a genetiky, ekofyziologie a behaviorálních rytmů obratlovců. Největším přínosem tohoto setkání je interdisciplinární výměna poznatků, kdy nové metody a techniky vyvinuté v jednom oboru mohou být velmi důležité pro jiný obor. Obzvláště se jedná o spolupráci vědeckých institucí se zoologickými zahradami a jinými organizacemi, které se zabývají ochranou druhů. Tereza Králová i Wasim Uddin prezentovali výsledky své práce formou posterů. Náhled posteru T. Králové naleznete zde a posteru W. Uddina zde.

Wasim Uddin se dále v termínu 19. – 23.9. zúčastnil workshopu „Non-invasive Monitoring of Hormones“, který volně navazoval na tuto konferenci a byl také organizován stejnou institucí. Workshop byl zaměřen na praktické stanovení hladin nejrůznějších hormonů z různých typů biologického materiálu, vzhledem k ochranářsky zaměřeným aplikacím byl však důraz kladen především na neinvazivně získaný materiál. Metodicky šlo především o stanovení pomocí ELISY a různých variant této metody, účastníci se však dozvěděli jaké jsou další možnosti stanovení.