PROVAZ

PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu – od teorie k praxi

 

Hlavní řešitel

logo IVB

  

   Partneři

UK logo

 

up logo

jcu logo

logo daphne

Přihlášení

free counters

Účast na konferenci: European Ornithologist Union

Mgr. Jiří Reif, PhD. z občanského sdružení Daphne, občanský insitut se zúčastnil konference „European Ornithologist Union“, která se konala v lotyšské Rize ve dnech 27.-30.8. 2011. V rámci konference se setkalo asi 500 evropských vědců působících v různých sférách ornitologického výzkumu. Program pokrývaly příspěvky sahající od fyziologie a morfologie ptáků, přes jejich behaviorální a evoluční ekologii k monitoringu a ochraně ptačích populací. Průlomové poznatky byly prezentovány zejména v oblasti migrace ptáků, kde je nyní možné přesně kvantifikovat limitujicí vliv environmentalních podmínek v zimovištích na hnízdní populace jednotlivých druhů. Kromě odborného programu se nakonferenci uskutečnila valná hromada EOU, kde byl Mgr. Jiří Reif, PhD. zvolen mezi členy rady EOU.

Jiří Reif na konferenci formou posteru ukázal vysledky svého výzkumu sledujícího význam opuštěných vojenských prostor pro ochranu našich nejohroženějších druhů obývajících zemědělskou krajinu, který byl proveden v ramci DAPHNE v letech 2009-2010. Ukázal, že chráněné a ohrožené druhy mají v těchto prostorech vyšší početnost než by odpovídalo jejich celkovým populacím v ČR, a to narozdíl od druhů nechráněných a neohrožených. Tyto druhy preferují biotopy, které byly v době vojenských aktivit nejvíce disturbované a nyní se vyznačují pouze řídkým vegetačním pokryvem a naopak se vyhýbají hustým křovinám a lesu. Zarůstání a zástavba opuštěných vojenských prostor povede k vymizení těchto refugií výskytu ohrožených druhů z naší krajiny. K odvrácení této hrozby je třeba jednak plochy formálně chránit před komerční zástavbou, a dále na nich pod dorozem odpovědných orgýnů aplikovat netradiční zpusoby magamentu jako jsou motokros, paintball, půjčovny tanků nebo technoparty. Náhled posteru zde