PROVAZ

PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu – od teorie k praxi

 

Hlavní řešitel

logo IVB

  

   Partneři

UK logo

 

up logo

jcu logo

logo daphne

Přihlášení

free counters

Účast na konferenci: The 8th International Dormouse Conference 2011

Studentky Univerzity Palackého Mgr. Anežka Gazárková a Mgr. Monika Kukalová se zúčastnily konference „The 8th International Dormouse Conference 2011“ . Osmá mezinárodní plší konference se konala ve dnech 22.-28.9. v klášteře St. Marienthal v Ostritz poblíž města Gorlitz v Německu. Program konference zahrnoval nejen celodenní cykly přednášek týkajících se nových poznatků o jednotlivých druzích plchů (ekologie, etologie, genetické informace, morfometrie, distribuce,...) a prezentací posterů na ruzná témata, ale i promitnutí poutavého filmu o saském Švýcarsku, jehož součástí byly i unikatní zaběry druhu Eliomys quercinus, dále výjezd do nedaleké krajiny východního Saska s demonstrací místního habitatu plchů a zde prováděných projektů, prohlídku historického centra města Gorlitz s výkladem průvodce a recepci v Senckenberg Museum přírodních věd. Nedílnou součástí byla i možnost seznámit se s kolegy zabývajícími se studiem plchů z různých částí světa - nejen Evropy, ale i Afriky či Japonska, a to jak s "plchařskými ikonami", tak s novými kolegy v oboru. Na konci konference bylo možné zúčastnit se exkurze do národního parku Saské Švýcarsko.

Anežka Gazárková a Monika Kukalová prezentovaly své výsledky formou posteru (náhled posteru), který zvítězil v soutěži o nejlepší poster konference (certifikát vítězného posteru). Anežka Gazárková dále prezentovala své výsledky formou přednášky, jejíž abstrakt naleznete zde.