PROVAZ

PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu – od teorie k praxi

 

Hlavní řešitel

logo IVB

  

   Partneři

UK logo

 

up logo

jcu logo

logo daphne

Přihlášení

free counters

Účast na konferenci: Infra Eco Network Europe

Mgr. Simona Poláková, PhD z občanského sdružení Daphne, občanský insitut se zúčastnila konference IENE. IENE (Infra Eco Network Europe) je evropská síť vědeckých a státních institucí a odborníků, kteří se zabývají fenoménem fragmentace krajiny v důsledku dopravy, ať už silniční, železniční nebo vodní. Její výstupy jsou zaměřené jak na politickou úroveň, územní plánování, techniky, výzkumníky i veřejnost. Podporuje mezinárodní spolupráci ve výzkumu a plánování průchodnosti evropské krajiny. V Řecku se odehrávala jak minikonference (tématem bylo příroda a dálnice), tak každoroční plenární shromáždění a tzv. "open day" Řecka, kdy zástupci Řecka představili jak úspěchy tak neúspěchy této země v konfliktech příroda - doprava.

Simona Poláková prezentovala výsledky svého výzkumu formou posteru (náhled posteru). V průběhu konference navíc navázala kontakty s kolegy ze švédského „Swedish Biodiversity Centre, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala”, na základě kterých jí byla nabídnuta stáž na tomto pracovišti na jaře příštího roku (náhled zvacího dopisu).