PROVAZ

PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu – od teorie k praxi

 

Hlavní řešitel

logo IVB

  

   Partneři

UK logo

 

up logo

jcu logo

logo daphne

Přihlášení

free counters

Podpoření studenti

Během měsíce června a července bylo podpořeno pět studentů PřF MU, a to formou proplacení buď konferenčních poplatků, nebo cestovních nákladů.

 

Student Masarykovy Univerzity Ing. Radovan Smolinský PhD. se zúčastnil konference organizované „Society for experimental Biology (SEB)“ konané 29.6.2012-2.7.2012 v Salzburgu, Rakousko. Konference s názvem SEB Annual Main Meeting 2012 se zúčastnilo několik stovek vědců a odborníků z celého světa na experimentální biologii laboratorních i volně žijících zvířat. Program konference byl rozdělen na přednášky a posterovou sekci, které se týkali 3 hlavních témat podle zaměření – biologie rostlin, biologie živočichů a biologie na buňkové úrovni. Témata byla dále rozdělena na několik dalších podsekcí. Hlavní přínos tohoto setkání spočívá v sdílení a diskusích nejnovějších poznatků s vědeckými kapacitami v daném oboru. Radovan Smolinský prezentoval v sekci General Animal Biology formou posteru výsledky z experimentů, týkajících se vlivu biotických a abiotických vlivů na aklimaci Tp čolků a šídel. Experimenty byli provedeny na Oddělení populační biologie Ústavu biologie obratlovců AV ČR v.v.i. ve Studenci. Náhled posteru zde.

 

Mgr. Jana Albrechtová, Bc. Jana Těšíková, Mgr. Hana Konvičková-Patzenhauerová a Ludovít Ďureje se zúčastnili konference The 13th Rodens et Spatium. Konference probíhala od 16. do 20. července ve Finském městě Rovaniemi, ve dvou paralelních sekcích, které byly zaměřeny především na populační dynamiku hlodavců, management, nemoci hlodavců a fylogeografii. Mgr. Jana Albrechtová se zúčastnila s posterem House mouse subscpeices, Mus musculus musculus and M. m. domesticus (Muridae, Rodentia), differ in sperm morphology, k nahlednuti zde. Jana Těšíková na konferenci prezentovala svůj poster Arenaviruses and hantaviruses in Eastern Africa - preliminary results, k nahlédnutí zde. Hana Konvičková na konferenci přednášela o fylogeografii rypošů (The phylogeography and systematics of the silvery mole-rat, Heliophobius argenteocinereus, inferred from mitochondrial and nuclear markers) a Ludovít Ďureje prezentoval své výsledky o introgresi na hybridní zóně myši domácí (Hybrid zone between house mice in Central Europe: from geography to genomic introgression patterns).

P7180072P7180077P7200206P7200207P7200213P7200226P7200227P7200232