PROVAZ

PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu – od teorie k praxi

 

Hlavní řešitel

logo IVB

  

   Partneři

UK logo

 

up logo

jcu logo

logo daphne

Přihlášení

free counters

Účast na konferenci

Studentka Masarykovy Univerzity Mgr. Eva Líznarová se díky finanční podpoře z projektu PROVAZ zúčastnila 27. Evropské arachnologické konference, která se letos konala 2.- 7. 9. 2012 v Lublani ve Slovinsku. Konference se zúčastnilo přes 120 vědců převážně z Evropy, z České republiky přijelo více než 15 arachnologů. Jelikož se konference účastnil velký počet studentů, po všechny čtyři přednáškové dny byl dopolední program vyhrazen právě studentským přednáškám, které byly rozděleny do 2 hlavních témat: Ecology & Behavior a Systematics & Evolution. V odpoledních hodinách pak probíhaly přednášky odborníků na témata Behavior, Systematics & Evolution, Ecology, Biogeography a Functional morphology & Physiology. Součástí konference bylo rovněž symposium zabývající se DNA barcodingem u pavoukovců. Dvě pozdní odpoledne pak byla věnována Poster Session. Eva Líznarová přednesla přednášku s názvem Type 4: Functional response of myrmecophagous spiders. Přednáška se zabývala problematikou kvantifikace efektivity lovu u různě potravně specializovaných pavouků a vycházela z diplomové práce studentky. Hlavním přínosem účasti na konferenci pak byla nejen prezentace vlastních výsledků, ale rovněž setkání s předními arachnologickými odborníky, navázání mezinárodní spolupráce a domluva možné studijní stáže na zahraničních pracovištích.

pri prednasceposter sessionceska vyprava