PROVAZ

PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu – od teorie k praxi

 

Hlavní řešitel

logo IVB

  

   Partneři

UK logo

 

up logo

jcu logo

logo daphne

Přihlášení

free counters

Zoológia 2012

Zoológia 2012 (18. Feriancove dni), Zvolen, 22.-24. 11. 2012

 

Ve dnech 22.-24.11.2012 se v prostorech Technické univerzity ve Zvolenu (Slovensko) uskutečnil mezinárodní vědecký kongres Zoológia 2012. Jednalo se o 1. ročník setkání zoologů z České a Slovenské republiky navazující na tradici Feriancových dní, které bylo v letošním roce uspořádáno při příležitosti významných životních jubileí čtyř předních slovenských zoologů, prof. Ing. Jozefa Sládeka, CSc., doc. Ing. Elemíra Gogola, Csc., RNDr. Andreje Stollmanna a prof. RNDr. Alexandra Dudicha, CSc. Účastníkům byly prezentovány výsledky zoologického výzkumu ve formě přednášek a posterů z širokého spektra odvětví – od taxonomie, přes morfologii, ekologii, etologii, aplikovanou zoologii, monitoring a ochranu živočichů, až po paleontologii živočichů, evoluci, molekulární zoologii a evo-devo. Díky podpoře z projektu PROVAZ se této konference mohli aktivně zúčastnit i studenti Masarykovy univerzity v Brně Zuzana Hiadlovská, Tatiana Aghová, Matej Dolinay a Tereza Králová. Vysokou úroveň jejich příspěvků dokazují získaná ocenění (Tatiana Aghová – 2. místo v kategorii PhD poster, Matej Dolinay – 1. místo v kategorii Bc přednáška, Tereza Králová – 1. místo v kategorii PhD přednáška).

Úspěšným účastníkům konference blahopřejeme!

SANY0100SANY0102SANY0127SANY0149SANY0099SANY0117