PROVAZ

PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu – od teorie k praxi

 

Hlavní řešitel

logo IVB

  

   Partneři

UK logo

 

up logo

jcu logo

logo daphne

Přihlášení

free counters

Účast na konferenci v Londýně

Ph.D student PřF Univerzity Palackého v Olomouci Mgr. Zdeněk Mačát se díky podpoře z projektu Provaz zúčastnil konference Britské herpetologické společnosti, která proběhla od 19.-21. dubna 2013 v budově Natural History Musea ve čtvrti South Kensington v Londýně. Hostitelem letošních ročníků symposií byly University Collage London a Herpetologická sekce Natural History Museum. V průběhu konference proběhlo 32 prezentací, z toho tři plenární přednášky od světových kapacit v oboru herpetologie (R. Thorpe, S. Evans, T. Garner). Součástí konference byla také poster session, které se účastnilo devět posterů, včetně posteru Z. Mačáta, kterému se podařil navázat cenný kontakt se zahraničními kolegy. Jedním z nich byl D. O´Brien ze Scottish Natural Heritage, který se zabývá původem populací velkých čolků ve Skotsku a druhým P.hD student Neil Madden ze Salfordské University, který se v rámci výzkumu zabývá rozdíly v účinnosti lahvových a nylonových odchytových pastí na velké čolky. S oběma přednášejícími byl navázán kontakt a příslibena vzájemná spolupráce s možností stáže v zahraničí.

IMG 4051