Závěrečná zpráva ze stáže Kateřiny Tvardíkové

Ve dnech 14.4. – 17. 5. pobývala Kateřina Tvardíková na stáži v Kodani u profesora Carstena Rahbeka. Cílem stáže byla především analýza vlastních dat a následná příprava impaktových publikací. Výsledkem pobytu pak byla publikace článku, který bude zároveň hlavní kapitolou Katčiny dizertační práce. Druhý článek je připraven pro submitaci. Katčiny dojmy ze stáže si můžete přečíst zde. Z projektu Provaz byla studentka podpořena jednorázovou finanční podporou ve výši 15.000kč, která byla použita na ubytování a nutné vedlejší výdaje během pobytu v zahraničí.

tvqrdikovq