Zpráva z konference - Gabriela Urbánková

Na začátku srpna (4. - 8. 8. 2013) se Gabriela Urbánková zúčastnila etologické konference Behaviour 2013 (International Ethological Conference) v Newcastlu ve Velké Británii. Tato konference se pořádá jednou za dva roky a pravidelně se jí účastní přední odborníci určující směr současné etologie. Na konferenci bylo odprezentováno 227 přednášek a 353 posterů, přednášky byly rozděleny do 6 sálů podle témat. V průběhu konference byly pořádány dvě sekce věnované posterům. Gabriela Urbánková na konferenci prezentovala poster a z projektu jí byla uhrazena registrace a letenka.

 DSC0540