PROVAZ

PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu – od teorie k praxi

 

Hlavní řešitel

logo IVB

  

   Partneři

UK logo

 

up logo

jcu logo

logo daphne

Přihlášení

free counters

Zpráva z konference - Milan Vrtílek

Konference Evropské společnosti pro evoluční biologii (ESEB), která se koná každé dva roky, hostil letos ve dnech 19.-25.8. areál kampusu Lisabonské univerzity. Mně projekt PROVAZ částečně snížil náklady příslibem proplacení účastnického poplatku, který i po zahrnutí všech mnou uplatnitelných výhod činil poměrně vysokou částku 130€. Setkání ESEB bývá pokaždé velkého formátu, plánovaný počet účastníků čítal k 1.500. Mezi zúčastněnými byli jak studenti začínající s výzkumem dotýkajícím se evoluční biologie, tak vědecké ikony jako John Endler nebo Stephen Stearns. Pro někoho, jako jsem já, kdo na takové masové akci participoval poprvé to byl celkem zážitek, ale pořadatelé všechno zvládali poměrně skvěle až na pár drobností.

Na kongres jsem jel s cílem prezentovat poster o mém nedávném výzkumu zabývajícím se reakcí samic afrického anuálního halančíka na různou dostupnost potravy promítající se do růstu a reprodukčních parametrů (plodnosti a velikosti jiker). Kvůli vysokému počtu přijatých posterů jich bylo před každým večerem, kdy probíhala poster session, vylepeno kolem pěti set (viz  https://d2i6acgkizgokx.cloudfront.net/docs/ESEB2013_Congress_Program.pdf). Přesto nebo právě proto moje tvorba upoutala hlavně přítomné zahraniční kolegy zabývající se jihoamerickými druhy halančíků. O to cennější byla pro mě následná diskuze, protože obě studované skupiny ryb mají řadu charakteristik podobnou.

P8200165