Projekt: mezinárodní workshop k záchrannému programu perlorodky říční

Záchranný program perlorodky říční patří mezi nejúspěšnější a zároveň nejsložitější v České Republice.Probíhá na 8 lokalitách, které se nacházejí v Jižních Čechách a na Ašsku. V obou případech je nutná spolupráce a koordinace se sousedním státem, tedy Rakouskem a Německem, protože některé lokality jsou hraniční (EVL Horní Malše, Lužní potok). Smyslem tohoto workshopu je propojit jak současné vědecké poznání o perlorodce říční a managementu jejich lokalit s praxí, tak na základě toho okamžitě začít plánovat další činnosti. Zpráva o průběhu workshopu 2012 je ke stažení zde.