PROVAZ

PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu – od teorie k praxi

 

Hlavní řešitel

logo IVB

  

   Partneři

UK logo

 

up logo

jcu logo

logo daphne

Přihlášení

free counters

Partnerská síť - Klíčová aktivita 1

V rámci KA 1 bude organizováno alespoň jedenkrát ročně setkání realizačního týmu a partnerů projektu. Jednotlivý garanti a hlavní řešitel se budou dále střídat během organizace Zoologických dnů, které jsou každoročně organizovány jednotlivými přírodovědeckými fakultami a Ústavem biologie obratlovců Akademie věd  ČR, v.v.i. V roce 2015, 2017 a 2019 se organizace ujme hlavní řešitel projektu Provaz ÚBO AV ČR, v.v.i. Ve zbývajících letech budou Zoologické dny organizovány PřF JU (2016) a PřF UK (2018).

 

1. Monitorovací období udržitelnosti projektu Provaz 1. 7. 2014 - 30. 6. 2015:

V rámci KA1 došlo k setkání realizačního týmu během konference Zoologické dny, které proběhly 12. – 13. 2. 2015. Setkání se účastnili všichni partneři projektu. Během setkání bylo především probíráno, jaké aktivity se budou konat v roce 2015.Tyto Zoologické dny byly organizovány Ústavem biologie obratlovců AVČR, v.v.i. a probíhaly v Brně. Celkem se konference zúčastnilo 482 studentů, vědeckých pracovníků a pracovníků ochrany přírody.

 

Další Zoologické dny proběhnou pod záštitou PřF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Více informací bude brzy zveřejněno na webových stránkách: http://zoo.ivb.cz/

Keep going meeting 2014

Setkání realizačního týmu proběhlo při příležitosti konání zoologických dnů od 3. do 8. 2. 2014. Cílem setkání byla jednak organizace workshopu před Zoologickými dny a konference Zoologických dnů, dále podrobné probírání rozpočtu do konce projektu a příprava harmonogramu akcí do konce projektu.

Schůzek se účastnili všichni partneři projektu (Simona Poláková, Tomáš Grim, Pavel Munclinger, František Sedláček) a hlavní manažerka Alena Fornůsková, vedoucí projektového týmu Josef Bryja a ředitel Ústavu Biologie Obratlovců Marcel Honza. Díky pořádání meetingu v průběhu Zoologických dnů, kam každoročně přijíždí elita české a slovenské zoologie, mohli být osloveni i vědečtí pracovníci z různých univerzit, se kterými byly projednávány jednotlivé akce (např. s Michalem Horsákem byla projednána příprava terénního cvičení v Českém krasu, s Pavlem Drozdem z Ostravské Univerzity byla navázána bližší spolupráce a příprava podání společného vzdělávacího projektu na podzim 2014, s Tomášem Bartoničkou byla projednána možnost přípravy terénního cvičení na Mohelském mlýně).

Výstupem meetingů bylo sepsání detailního harmonogramu akcí na rok 2014, který byl následně vyvěšen na web projektu.

IMG 5476Obrzek1IMG 5829zoodny

Keep going meeting 2013

Dne 23. srpna 2013 proběhlo setkání organizačního týmu projektu. Předmětem jednání bylo shrnutí proběhlých aktivit, příprava následujících akcí, příprava rozpočtu do konce projektu a kontrola stavebních prací na Mohelně.

IMG 8114IMG 8128P8236247P8236248