Daphne ČR: exkurze po pískovnách

7. září 2013 proběhla exkurze Těžba surovin jako příležitost pro ochranu přírody aneb ekologická obnova jako alternativa technických rekultivací. Česká společnost pro ekologii se v této exkurzi zaměřila na přírodě blízké rekultivace na výsypkách. Lektory byli Jiří Řehounek (Calla), Klára Řehounková (PřF JU) a Petr Bogusch (PřF UHK). Exkurze se zúčastnilo 19 lidí z řad odborné i laické veřejnosti. Bulletin z akce je ke stažení zde.