PROVAZ

PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu – od teorie k praxi

 

Hlavní řešitel

logo IVB

  

   Partneři

UK logo

 

up logo

jcu logo

logo daphne

Přihlášení

free counters

Stáž ve Studenci Michaela Pyszková

Michaela Pyszková absolvovala stáž v rámci svého magisterského studia biologie na Detašovaném pracovišti Studenec Ústavu biologie obratlovců pod vedení dr. Oldřicha Tomáška od 2.9. do 1. 11. 2013. V rámci stáže analyzovala vzorky získané z experimentu na australských pěvcích, zebřičkách pestrých (Taeniopygia guttata), jehož cílem bylo studium antioxidačních účinků karotenoidů v živém organismu (in vivo) a vlivu oxidačního stresu a karotenoidů na antioxidační systém a karotenoidní zbarvení zobáku. Karotenoidní zbarvení zobáku samců zebřiček je ornamentální signál používaný v pohlavním výběru k prezentaci kvality a kondice svého nositele potencionálním partnerkám. Oxidační stres je v současnosti horkým kandidátem na mechanizmus, který by mohl zprostředkovat závislost intenzity vybarvení karotenoidních ornamentů na kondici nositele a tím zajišťovat jeho čestnost. Michaela se v průběhu stáže naučila metody kolorimetrického stanovení aktivity antioxidačních enzymů katalázy a glutathion reduktázy. Výsledky její práce prokázaly zvýšení aktivity glutathion reduktázy při vystavení pokusných jedinců vyššímu oxidačnímu stresu. Karotenoidy naopak žádný efekt na aktivitu těchto enzymů neměly, což potvrzuje v současné době sílící názor, že jejich celkový význam pro ochranu organizmu před volnými radikály je malý. Michaela v rámci své práce získala také teoretické znalosti o účincích volných radikálů na živý organizmus a fungování antioxidační obrany proti nim. Kromě toho si osvojila další praktické dovednosti, jako je manipulace s drobnými pěvci a statistická analýza získaných kvantitativních dat. Získané výsledky navíc využije ve své diplomové práci zabývající se ekofyziologií oxidačního stresu.

DSC 0030

Hledej

Archiv clanku

Seznam článků v kategorii