PROVAZ

PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu – od teorie k praxi

 

Hlavní řešitel

logo IVB

  

   Partneři

UK logo

 

up logo

jcu logo

logo daphne

Přihlášení

free counters

Terénní cvičení - behaviorální struktura populací a její stanovení

17.-21.10.2011

  

Terénní cvičení je určené pro studenty od bakalářských po doktorské programy. Náplní akce bude seznámení účastníků s problematikou personality u zvířat a s metodikou jejího stanovení. Cílem bude naučit účastníky zvířata chytat s určitým záměrem, dále používat různé behaviorální testy a statistické postupy k odhalení vnitrodruhové variability označované jako personalita. Studenti za absolvování kurzu dostanou 4 kredity. Garantem je Doc. RNDr. František Sedláček, CSc. Bližší informace naleznete zde, přihlášku do kurzu stáhnete zde. Fotky jsou ke stažení zde.

Hledej

Archiv clanku

Seznam článků v kategorii