Zpráve ze stáže ve Studenci - Dana Veiserová a Iva Pospíšilová

Během podzimu 2013 se zúčastnily dvě studentky Masarykovi univerzity stáže na Ústavu Biologie Obratlovců ve Studenci. Dana Veiserová měla za úkol analyzovat data a následně zpracovat poster na Zoologické dny 2014. Tématem práce byly experimenty spojené s explorací myší v arénách. Vedoucím práce byla Mgr. Zuzana Hiadlovská. Iva Pospíšilová se během své stáže věnovala také výzkumu na myších a cílem práce byla účast na behaviorálních experimentech. Její vedoucí byla Mgr. Kateřina Janotová, Ph.D. Obě studentky se zhostily úkolů s velkým odhodláním a obě školitelky ocenily jejich pečlivost a důkladnost.

 

IvaIva2

Veiserova3Veiserova5