Zpráva z akce: Botanické cvičení

Ve dnech 19. až 23. května 2014 proběhlo terénní cvičení ze systematické botaniky, uskutečnilo se na základně Národního parku Podyjí v Havraníkách nedaleko Znojma. Kursu se zúčastnilo celkem 22 studentů, kteří studují 1. ročník systematické a ekologické biologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Náplň kursu zajišťovali 2 lektoři: doc. V. Grulich a Mgr. M. Táborská z Ústavu botaniky a zoologie. Kurs byl zaměřen na získání praktických dovedností při identifikaci rostlin, propojení teoretických znalostí z přednášky o systému a evoluci vyšších rostlin s konkrétními organismy, jakož i na poznání dalších souvislostí vegetačního krytu a jeho druhové skladby z hlediska ekologie a ochrany přírody.

P5220354