PROVAZ

PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu – od teorie k praxi

 

Hlavní řešitel

logo IVB

  

   Partneři

UK logo

 

up logo

jcu logo

logo daphne

Přihlášení

free counters

Zpráva z akce: Geobotanika

Ve dnech 26. -30.5. 2014 proběhlo terénní cvičení z geobotaniky pro studenty bakalářského stupně studia na Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Jako terénní základna byla vybrána ubytovna NP Podyjí v Havraníkách u Znojma, odkud je blízko na různé přírodovědecky atraktivní lokality jako Havranické vřesoviště, údolí Dyje nebo Opuštěný meandr. Cvičení probíhalo pět dní a mělo nabitý program, který měl studenty naučit základům práce vegetačního ekologa v terénu. Výsledkem cvičení byla rámcová představa o biotopech území, kterou jsme následně konfrontovali s mapou potenciální přirozené vegetace, která je k území dostupná. Cvičení jsme zakončili shrnutím a prezentací všech výsledků a následnou diskuzí.

IMG 1088IMG 1092P1130693

Hledej

Archiv clanku

Seznam článků v kategorii