PROVAZ

PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu – od teorie k praxi

 

Hlavní řešitel

logo IVB

  

   Partneři

UK logo

 

up logo

jcu logo

logo daphne

Přihlášení

free counters

Zpráva z akce: Biojaro 2014

Ve dnech 1.-4. Května 2014 proběhla zoologická exkurze do CHKO Česky kras. Exkurze se účastnilo 15 studentů Ústavem botaniky a zoologie PřF MU zapsaných v rámci předmětu Terénní cvičení z entomologie. Během exkurze byla představena charakteristická stanoviště a společenstva území. Během exkurze byly navštíveny lokality v okolí Svatého Jana pod Skalou, NPR Koda a Karlštejn. Byly prezentovány místní unikátní biologické fenomény jako je aktivní srážení pramenných pěnovců, včetně zajímavých a lokálně specifických druhů skalních vápencových stepí, suťových lesů a krasových potoků. K zajímavým pozorováním exkurze patřil závornatkovitý plž vřetenka lesklá (Bulgarica nitidosa), která je jediným našim endemickým měkkýšem nebo vzácná zákeřnice Pygolampis bidentata.

biojaro2014 010biojaro2014 023biojaro2014 050

Hledej

Archiv clanku

Seznam článků v kategorii