Zpráva z akce: Biojaro 2014

Ve dnech 1.-4. Května 2014 proběhla zoologická exkurze do CHKO Česky kras. Exkurze se účastnilo 15 studentů Ústavem botaniky a zoologie PřF MU zapsaných v rámci předmětu Terénní cvičení z entomologie. Během exkurze byla představena charakteristická stanoviště a společenstva území. Během exkurze byly navštíveny lokality v okolí Svatého Jana pod Skalou, NPR Koda a Karlštejn. Byly prezentovány místní unikátní biologické fenomény jako je aktivní srážení pramenných pěnovců, včetně zajímavých a lokálně specifických druhů skalních vápencových stepí, suťových lesů a krasových potoků. K zajímavým pozorováním exkurze patřil závornatkovitý plž vřetenka lesklá (Bulgarica nitidosa), která je jediným našim endemickým měkkýšem nebo vzácná zákeřnice Pygolampis bidentata.

biojaro2014 010biojaro2014 023biojaro2014 050