Zpráva z akce: Botanické cvičení Mohelský mlýn

Terénní cvičení pro studenty Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity proběhlo v době 19. až 23. května 2014 v Mohelně a okolí. Ubytování bylo v terénní stanici Ústavu biologie obratlovců v Mohelském mlýně. Uskutečnily se tyto exkurze:

19. 5. NPR Mohelenská hadcová step a okolí

20. 5. Mohelno – Skřipský mlýn – údolí Oslavy – Náměšť nad Oslavou

21. 5. Mohelno – údolí Oslavy – zřícenina Levnov – Senorady

22. 5. Mohelský mlýn – údolí Jihlavy – rezervace Kozének – Lhánice

23. 5. krátká opakovací exkurze do okolí mlýna a zkoušení

SAM 6194SAM 6196