Stáž ve Studenci - Monika Houšková

Monika Hloušková se zúčastnila stáže (1. 6. — 30. 6. 2014) pod vedením dr. Lumíra Gvoždíka. Cílem stáže bylo plánování a realizace ekologického experimentu v polopřírodních podmínkách. Hlavní práce spočívala v digitální mikroskopii a morfometrii larev čolků a následném zpracování dat pro výpočet rychlosti růstu a selekčních diferenciálů.

monika