Stáž ve Studenci - Iva Pospíšilová

Iva Pospíšilová se zúčastnila stáže (1. 5. — 30. 6. 2014) pod vedením Mgr. Ivy Martincové. Cílem stáže bylo určit otcovství u mláďat myší umístěných v polopřirozených chovech. Prvním krokem byla izolace DNA z tkání zkoumaných zvířat. Poté Iva připravila PCR reakci pro set vybraných autozomálních markerů, tzv. mikrosatelitů. Výsledné PCR produkty pak byly analyzovány v automatickém kapilárním sekvenátoru, pomocí fragmentační analýzy. Následné zpracování výsledků studentka provedla v počítačovém programu GeneMapper. Délky jednotlivých mikrosatelitů jsou dědičné, proto lze na jejich základě určit, kdo je s největší pravděpodobností rodič daného mláděte. Tyto výsledky posloužily k porovnání reprodukční úspěšnosti jednotlivých zvířat.