Stáž ve Studenci - Klára Chadimová

Klára Chadimová se zúčastnila stáže (1. 5. — 30. 6. 2014) zaměřené na analýzu variability imunitních genů pod vedením dr. Aleny Fornůskové. Stáž byla zaměřena především na získání praktických dovedností v laboratoři od přípravy PCR po sekvenaci vzorků a závěrečné vyhodnocení dat.

Chadimova