PROVAZ

PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu – od teorie k praxi

 

Hlavní řešitel

logo IVB

  

   Partneři

UK logo

 

up logo

jcu logo

logo daphne

Přihlášení

free counters

Zoologické dny 2015 a předkonferenční workshop

Termín: „Zoologické dny 2015“ se uskuteční ve dnech 12. a 13. února 2015

Organizátoři: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Ústav botaniky a zoologie PřF MU a Česká zoologická společnost

Místo konání:  Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Lipová 41a, Brno-Pisárky (popis příjezdu do místa konání konference - viz  http://www.econ.muni.cz/fakulta/kontakty/)

Přihlášení k účasti: Přihlašovat se k účasti na konferenci můžete na webových stránkách, kde také naleznete více informací   http://zoo.ivb.cz/. Po přihlášení obdržíte e-mailem individuální kód, který je potřeba k registraci vašich prezentací (přednášky a postery) a vložení abstraktů. Uzávěrka přihlášek i abstraktů je v neděli 11. ledna 2015. V tento den budou webové stránky uzavřeny a další změny nebudou akceptovány.

 

Předkonferenční workshop: Den před vlastní konferencí proběhne v přednáškové místnosti na Ústavu biologie obratlovců AV ČR (Brno-Pisárky, Květná 8) workshop zaměřený na analýzy biologických dat a interpretaci jejích výsledků. Letos bude workshop zaměřen na metody sekvenování nové generace (v češtině) a modelování druhové distribuce a ekologické niky (v angličtině). Pozvánka, časový rozvrh a informace o přednášejících zde. Workshop je primárně určen studentům pre- a postgraduálního studia, ale je otevřen i dalším zájemcům. K účasti není nutno se speciálně registrovat, ale kapacita přednáškové místnosti je omezena na cca 60 míst.

Hledej

Archiv clanku

Seznam článků v kategorii