PROVAZ

PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu – od teorie k praxi

 

Hlavní řešitel

logo IVB

  

   Partneři

UK logo

 

up logo

jcu logo

logo daphne

Přihlášení

free counters

Stáže na pracovišti UBO ve Studenci

K obdržení finanční podpory za stáže na pracovišti UBO ve Studenci byly vybrány následující studentky: Bc. Tereza Králová,  Bc. Patrícia Pečnerová, Markéta Strnadová  a Jana Těšíková. Studentky zde v následujících letech budou mít možnost vypracovat svou bakalářskou, či magisterskou práci. Dovolte mi Vám stručně představit jednotlivá témata:

 

Bc. Tereza Králová se ve své magisterské práci zabývá imunitními geny a jejich vlivem na reprodukční úspěch u koroptve polní. Koroptev polní je druh otevřené krajiny, který v posledních desetiletích prudce ubývá, a proto se nyní rozbíhá několik projektů na její reintrodukci. Diplomová práce Terezy Králové by měla přispět k poznání mechanismů výběru partnera a aspektů ovlivňujících úspěšné rozmnožení těchto ptáků.

 

Bc. Patrícia Pečnerová se na pracovišti UBO ve Studenci věnuje detektivní práci při rozuzlení záhad fylogenetických vztahů v rámci skupiny stromových veverek. K tomu používá jak mitochondriální tak jaderné DNA sekvence dostupné z veřejných databázích, které zpracovává pomocí Bayesiánské analýzy a několika různých metod rekonstrukce superstromů.

 

Markéta Strnadová provádí na pracovišti ve Studenci experimenty, jejichž cílem je studovat motivaci a strategii při překonávání vodní bariéry u dvou poddruhů myši domácí (Mus musculus). Používá sadu behaviorálních pokusů, jejíž metodiku sama pomáhala optimalizovat. Jedním z pokusů je analýza motivace v bludišti s překonáváním vodní bariéry. Strategii plavání a orientace studuje pomocí Morrisova vodního bludiště.

 

Cílem bakalářské práce Jany Těšíkové je sumarizovat dosavadní poznatky o výskytu a systematice arenavirů a hantavirů se zaměřením na africké zástupce. Dále bude mít za úkol analyzovat koevoluční vztahy mezi viry a jejich hostiteli a optimalizovat metodu genetického screeningu krevních vzorků afrických hlodavců na přítomnost arenavirů a hantavirů.

Hledej

Archiv clanku

Seznam článků v kategorii