Terenní cvičení PřF Univerzity Palackého v Olomouci

Od 30. dubna do 2. května 2012 probíhaly na Mohelském mlýně terenní cvičení PřF Univerzity Palackého v Olomouci. Studenti se během těchto terénů měli možnost seznámit, jak s unikátním biotopem Mohelské hadcové stepi, tak s různými metodami odchytu bezobratlých živočichů a ptáků.

p5020156