Mohelno Summer School je za námi :)

Od 3. do 7. září probíhala na Mohelenském mlýně a na Oddělení populační biologie ve Studenci Summer school zaměřena na použití genetických metod v praxi. Školy se celkem zúčastnilo 21 studentů, pracovníků ochrany přírody a vědeckých pracovníků. Během letní školy se účastníci mohli prakticky seznámit s tím, jak se postupuje při přípravě experimentu, až po vyhodnocení dat a prezentace výsledků. V rámci jednotlivých pracovních skupin se pak mohli naučit izolovat DNA, připravovat PCR, fragmentační analýzu, přípravu sekvenační reakce, použití průtokové respirometrie, či vyhodnocení dat v několika programech. Přednášky renomovaných lektorů a účastníků akce tématicky doplňovaly summer school a často tak umožnily rozvinutí plodné diskuze. Summer school byla zakončena páteční exkurzí na Mohelenskou hadcovou step, kde bylo možné spatřit několik typických stepních druhů např. stepníka rudého nebo sysla obecného.

 

Všem účastníkům tímto děkuji za jejich aktivní spolupráci!

P1120290P1120294P1120299P1120328P1120338P1120412P1120415P1120416P1120463