PROVAZ

PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu – od teorie k praxi

 

Hlavní řešitel

logo IVB

  

   Partneři

UK logo

 

up logo

jcu logo

logo daphne

Přihlášení

free counters

Pozvánka na terenní cvičení PřF MU

Terénní zoologická exkurze na Mohelno pro studenty Ekologické a evoluční biologie PřF MU, případné hosty z řad akademické obce, ale i další milovníky přírody proběhne 11. a 12. května 2013. Cílem exkurze bude představení biologické rozmanitosti unikátní Mohelenské hadcové stepi a přilehlých stanovišť skalního amfiteátru meandru řeky Jihlavy, příznačně zvaného „Čertův ocas“. Pozornost bude věnována zejména entomofauně xerotermních stanovišť, dále pak epigeickým a vodním bezobratlým stanovišť v údolí Jihlavy. Kromě mimořádné diverzity budou k vidění různé formy nanismu a druhy extrémních stanovišť, zejména co do teplotního režimu a chemického složení substrátu. V rámci exkurze budou také diskutována témata ochranářské biologie a managementu tohoto biologicky mimořádně cenného území.

Hledej

Archiv clanku

Seznam článků v kategorii