Zpráva o průběhu terénního ornitologického cvičení

Ve dnech 5. - 7. května 2013 proběhlo na Mohelském mlýně ornitologické cvičení, kterého se zúčastnilo 15 studentů Masarykovi univerzity. Cvičení odborně vedl Patr Adamik z Univerzity Palackého v Olomouci. Studentům v průběhu cvičení vysvětlitl, jak se dá poznat stáří u některých ptačích druhů, jak probíhá mapování a monitoring druhů, či jak se kroužkují a měří ptáci. V průběhu celého cvičení byl prováděn odchyt ptáků a studenti tak měli možnost si sami vyzkoušet, jak se s ptáky manipuluje. V pondělí 6. května proběhla exkurze na Mohelskou hadcovou step a PP Kozének, během které studenti pozorovali ptáky, či je poznávali podle zpěvu. K zajímavým ptačím druhům se kterými se studenti na cvičení setkali patřil například datel černý, strakapoud velký, lejsek černohlavý, ťuhýk obecný, skřivan polní, stehlík obecný, králíček obecný či dudek chocholatý.

 

P5064544P5064549P5064577P5064590

P5074987P5075003

P5074982