PROVAZ

PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu – od teorie k praxi

 

Hlavní řešitel

logo IVB

  

   Partneři

UK logo

 

up logo

jcu logo

logo daphne

Přihlášení

free counters

Závěrečná zpráva z terénní exkurze PřF MU

Zoologická exkurze se zaměřením na faunu bezobratlých, především hmyz, proběhla na lokalitě NPR Mohelenská hadcová step ve dnech 11.-12. května 2013. Lokalita dnes zahrnuje jak unikátní komplex společenstev kamenitých a kavylových stepí a křovin na specifickém hadcovém podkladu, tak suťové lesy na granulitovém podloží na protějším svahu kaňonu řeky Jihlavy. V prvním dnu exkurze byla z důvodu nepřízně počasí zkoumána společenstva suťových lesů a řeky Jihlavy. K pozoruhodným zástupcům patřili někteří vzácní plži, jako aksamítka sametová (Causa holosericea) nebo skelnatka hladká (Oxychilus glaber). V druhém dnu byla exkurze zaměřena na pozorování fauny hadcové stepi, která je proslulá svou neobvyklou diverzitou hmyzu, například se pravděpodobně jedná o druhově nejbohatších lokalitu na mravence u nás. Z nejzajímavějších nálezů byla k vidění kněžice Fieberova (Eurydema fieberi), která nebyla na Moravě pozorována v posledních 61 letech! K zajímavým druhům také patří například skákavka rudopásá (Philaeus chrysops), stepník rudý (Eresus kollari) nebo dnes v přirozených stanovištích mizející trojzubka stepní (Chondrula tridens).

Michal Horsák

 

kveten13 086

Hledej

Archiv clanku

Seznam článků v kategorii