PROVAZ

PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu – od teorie k praxi

 

Hlavní řešitel

logo IVB

  

   Partneři

UK logo

 

up logo

jcu logo

logo daphne

Přihlášení

free counters

Zpráva o průběhu meziuniverzitního semináře a workshopu

Uvedená akce proběhla ve dnech 17. – 19. 5. 2013 na terénní stanici ÚBO AV ČR - Mohelský mlýn. Na této akci bylo celkem 23 účastníků, z toho 17 studentů z PřF JU a PřF UK a 6 lektorů (čtyři z PřF JU v Č. Budějovicích a dva z PřF UK Praha). Prezentace začaly v pátek odpoledne a byly zaměřené na chování živočichů od symbiotických krevet po ťuhýky. Druhý den, v sobotu dopoledne, byly prezentovány čtyři příspěvky věnované fylogeografickým analýzám a získávání DNA z archeologických nálezů kostního materiálu. V sobotu odpoledne, od 13 hodin začala sekce studentských prací, které analyzují osobnostní rysy v chování hlodavců. Na tyto prezentace pak navázal workshop „Kognitivní schopnosti živočichů – rozpoznávání struktury objektů a okolního prostoru“. Bohatou diskusi odstartoval úvodní upřesňující příspěvek doc. Sedláčka, který polemizoval o našich schopnostech mít všechny faktory při laboratorních pokusech pod kontrolou: „Víme vše o využitelných signálech z prostředí?“, zaměřený především na magnetickou orientaci. Závěr semináře v  neděli dopoledne byl zaměřen na smyslové vnímání u primátů a to jak u člověka vnímajícího komplexní barevné objekty, tak lemurů, kteří byli vystaveni zrcadlu a několika srovnávacím objektům.

 

MeziustavniSeminar2013 1MeziustavniSeminar2013 2MeziustavniSeminar2013 3

Hledej

Archiv clanku

Seznam článků v kategorii